Links

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang op 1 januari 2005 ontvangt u als ouders de volledige factuur rechtstreeks van het kindercentrum. Die moet u zelf betalen, maar afhankelijk van uw inkomen kunt u een deel van het bedrag terugkrijgen van het Rijk (via de Belastingdienst). Voor meer informatie hierover en het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Met de rekenmodule kunt u eenvoudig berekenen wat kinderopvang u gaat kosten.

De inspectierapporten van de GGD staan op onze site of op die van de Rijksoverheid: Socrateslaan en de van Tuyllaan of de Bergweg.

Als u kinderopvang zoekt voor uw kind(eren) van 0 tot 4 jaar, wijzen wij u graag op Kinderdagverblijf De Kroost.

Als u een peuterspeelzaal zoekt voor uw kind(eren) van 2,5 tot 4 jaar, wijzen wij u graag op Peuterspeelzaal Duimelijntje.

BSO de Bosplaats werkt nauw samen met de Zeister Vrije School.

Voor informatie over kinderopvang en scholen die werken vanuit antroposofie, zie Vereniging voor Vrije Scholen.

Voor vragen over gezondheid en opvoeding kunt u o.a. terecht bij het Kindertherapeuticum, een jeugdgezondheidscentrum op antroposofische grondslag.

BSO de Bosplaats Zeist

 

Socrateslaan 22

Kleuters en junior: 06 - 1635 7540
Senior: 06 - 4576 4055

B. van Tuylllaan 35

Kleuters: 06 - 4417 8346
Senior: 06 - 8243 3654

Bergweg 10

Bergweg: 06 - 8241 1677

‘Thuis bij de Bosplaats’