Activiteiten

Activiteiten op De Bosplaats kunnen door de kinderen aangedragen worden. De leiding kan daarin ook het initiatief nemen, maar de kinderen kunnen kiezen of ze er aan mee willen doen of niet. Ook hier kiezen we voor natuurlijke materialen en dingen zelf vormgeven, zodat de zintuigen en waarneming van het kind zich kunnen ontwikkelen. Ook […]

Agenda

Activiteiten

Activiteiten op De Bosplaats kunnen door de kinderen aangedragen worden. De leiding kan daarin ook het initiatief nemen, maar de kinderen kunnen kiezen of ze er aan mee willen doen of niet. Ook hier kiezen we voor natuurlijke materialen en dingen zelf vormgeven, zodat de zintuigen en waarneming van het kind zich kunnen ontwikkelen. Ook het leren omgaan met anderen wordt in spel en activiteiten ontwikkeld. Het kind kan zich al doende de wereld ervaren.

De achterliggende gedachte is dat we in de opvoeding streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Dan gaat het zeker niet alleen om het verwerven van kennis, maar vooral ook om ontwikkeling van gevoel voor het sociale en het kunstzinnige en om het verkrijgen van ambachtelijke en technische vaardigheden. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor het latere leven en voor het functioneren in de maatschappij.

In de schoolweken zal de leiding vooral inspelen op de wat kinderen willen ondernemen. Ook worden er wel activiteiten, knutselwerkjes en tekenideeën aangedragen die samenhangen met de tijd van het jaar, zoals paaskuikens vilten of pepernoten bakken.

In de vakanties worden er activiteiten voorbereid door de leiding en hebben kinderen langere tijd om er aan te werken.

In de zomervakantie werkt De Bosplaats met themaweken. Een week lang wordt er door de leiding vanuit een thema vormgegeven aan de activiteiten. Een aantal thema’s van de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld: hutten bouwen, lucht/water/aarde/vuur, spelletjes, koken en bakken, zee en strand, sport en spel. Van flesraket tot broodje gezond, van schilderij tot poppenspel, van boswandeling tot lijnbal, de kinderen hebben veel plezier bij de heel verschillende activiteiten.

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist •06 - 1635 7540 jr / 06 - 4576 4055 sr
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • 06 - 4417 8346
Bergweg 10 • 3701JK Zeist • 06-17 11 50 33