Buitenspelen

De gro­te, groene bui­ten­ruim­te waar De Bosplaats over be­schik­t is fijn voor de kin­de­ren. Deze grote ruimte met de vele mogelijkheden vraagt ook een goede alertheid van de leiding op het gebied van vei­lig­heid. Om het spel van de kinderen goed en gezellig, en daardoor zonder ongelukken, te laten verlopen en rekening te houden met […]

Agenda

Buitenspelen

De gro­te, groene bui­ten­ruim­te waar De Bosplaats over be­schik­t is fijn voor de kin­de­ren. Deze grote ruimte met de vele mogelijkheden vraagt ook een goede alertheid van de leiding op het gebied van vei­lig­heid. Om het spel van de kinderen goed en gezellig, en daardoor zonder ongelukken, te laten verlopen en rekening te houden met de planten en bomen op het terrein, hebben we huisregels opgesteld.

In de huisregels staan ook de gewoontes en afspraken als: we klimmen niet in de bomen, skeeleren alleen met helm en alle beschermers, kinderen blijven op het terrein, etc. De kinderen weten na verloop van tijd door ervaring wat de huisregels zijn en de leiding hanteert ze eenduidig. De leiding houdt in het oog dat kinderen die verschillende soorten spel doen elkaar genoeg ruimte geven.

De oudere kinderen mogen na afstemming met de leiding op het grote plein spelen. Daarnaast controleert de leiding regelmatig al de speeltoestellen, de spelmaterialen en de buitenruimte, inclusief planten/bomen en hek.

In het al­ge­meen geldt voor het bui­ten­spe­len dat de kin­de­ren al­tijd on­der be­ge­lei­ding van de leiding bui­ten zijn. De leiding is al­tijd op de hoog­te waar de kin­de­ren op dat mo­ment spe­len.

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist •06 - 1635 7540 jr / 06 - 4576 4055 sr
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • 06 - 4417 8346
Bergweg 10 • 3701JK Zeist • 06-17 11 50 33