Leiding

De leiding van De Bosplaats, de pedagogisch medewerkers, is een tamelijk vaste groep mensen van diverse samenstelling (als je kijkt naar vooropleiding, interesses, werkervaring, vrouwen en mannen, kwaliteiten, vaardigheden, leeftijd, levensfase, levenservaring), allen deeltijdwerkers. Tot nu toe is het ons altijd gelukt om goed geschoold en gemotiveerd personeel aan te trekken en lang te houden. […]

Agenda

Leiding

De leiding van De Bosplaats, de pedagogisch medewerkers, is een tamelijk vaste groep mensen van diverse samenstelling (als je kijkt naar vooropleiding, interesses, werkervaring, vrouwen en mannen, kwaliteiten, vaardigheden, leeftijd, levensfase, levenservaring), allen deeltijdwerkers. Tot nu toe is het ons altijd gelukt om goed geschoold en gemotiveerd personeel aan te trekken en lang te houden.

Ook hebben we een groep vaste invallers, grotendeels PABO-studenten van Helicon, waaronder wel meer verloop is, maar ook oudere dames. We werken zodoende nauwelijks met uitzendkrachten. Dit heeft als groot voordeel dat de mensen die invallen na inwerken in principe allemaal de gang van zaken kennen, de vaste leiding kennen en al bekend zijn voor en met de kinderen.

De indeling van de kinderen en de roostering van de leiding is vast, d.w.z. op vaste dagen werkt bepaalde leiding beneden of boven en zitten kinderen in een vastgelegd groepje, zgn. tafelgroepje, in een vaste ruimte voor lunch en sap. De verdeling van de leiding over de tafelgroepjes op een dag wordt door de leiding op de dag zelf bepaald. Er zijn maximaal 10 kinderen per leiding.

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist •06 - 1635 7540 jr / 06 - 4576 4055 sr
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • 06 - 4417 8346
Bergweg 10 • 3701JK Zeist • 06-17 11 50 33